Pir II

Pir II kommer og kan fortelle at god arkitektur ikke er en statisk størrelse, og krever derfor en åpen og forskende holdning. Hvert nytt prosjekt er en unik samling spørsmål som alltid vil gi et særegent svar. Derfor er prosjektenes form og uttrykk aldri gitt på forhånd. 
Pir II er opptatt av å se helheten i byggeprosjektene, og landskap og interiør er inkludert i sin utvidede måte å tenke bygg på. Det handler om sammenhengene fra det innerste til det ytterste, fra det store til det lille! Til Trondheim Designevent 2014 kommer arkitekt Gunhild Aadahl for å fortelle flere historier:-)